Jak spełniać swoje marzenia?

Jak spełniać swoje marzenia?

Marzenia znamionuje indywidualizm. Każdy marzy o czymś innym i w odmienny sposób. Sama realizacja marzenia też różni się od realizacji innego marzenia, nawet jeśli ono wydaje się być podobne. Dlatego nie da się napisać jednego scenariusza dla wszystkich. Można jednak na przykładzie realizacji jednego, czy kilku marzeń, prześledzić, jakie warunki trzeba spełnić, aby ona zaistniała.

Continue Reading
Istota, charakter i zadania współczesnej administracji publicznej w Polsce

Istota, charakter i zadania współczesnej administracji publicznej w Polsce

Należy uznać, że administracja publiczna stanowi bez wątpienia niezwykle ważny element całego życia społecznego, a tym samym jest istotnym elementem całego systemu prawnego w Polsce. Prawo administracyjne jest jedną z gałęzi prawa. Obejmuje ono zespół norm o charakterze materialnym, regulujących sytuację prawną podmiotów niepodporządkowanych organom administracji publicznej. Polegają one na ustanawianiu w nich obowiązków i […]

Continue Reading
Reformy administracji publicznej w Polsce po 1989 r

Reformy administracji publicznej w Polsce po 1989 r

Według definicji, administracja to: „działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem)”1.

Continue Reading
Zasada dobrej administracji

Zasada dobrej administracji

Według definicji, administracja to „działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem). Jako system, administracja stanowi zbiór powiązanych ze sobą i współpracujących instytucji”.1

Continue Reading